• Aranäs Allé 24 | Niklas Sandberg | NS Therapy

 • 0761077956

Om massage

Fördelar med massage

Fysiskt

 • Ökar blodcirkulationen
 • Reducerar smärta/obehag
 • Rensar kroppen på slaggprodukter
 • Ökar rörlighet & rörelseförmåga
 • Aktiverar flera hormoner i kroppen;
  dopamin, serotonin och oxytocin
 • Påskyndar funktioner i kroppen, som t.ex. träningsvärk
 • Underlättar ofta till en mer aktiv livsstil

Psykiskt

 • Minskar stress
 • Hjälper dig att känna dig bättre
 • Minskar oro och risk för depression

Vill du veta mer om fördelarna med massage kan du läsa det på Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.
Kontraindikationer – när du bör avvakta med massage

Allvarliga skador

Sjukdom

Feber

MedicinerBehandlingssekvens

Många kunder brukar oftast komma in när det är för sent, när problemen redan satt sig.
Det är viktigt att ta hand om sig genom att gå regelbundet. Vilket kan räcka med att gå en gång i månaden.

© NS Therapy 2020 | Massage Therapist |