Fördelar med massage

Fysiskt
 • Ökar blodcirkulationen
 • Reducerar smärta/obehag
 • Rensar kroppen på slaggprodukter
 • Ökar rörlighet & rörelseförmåga
 • Aktiverar flera hormoner i kroppen;
  dopamin, serotonin och oxytocin
 • Påskyndar funktioner i kroppen, som t.ex. träningsvärk
 • Underlättar ofta till en mer aktiv livsstil
Psykiskt
 • Minskar stress
 • Hjälper dig att känna dig bättre
 • Minskar oro och risk för depression
 • Ger en lugnande effekt på nervsystemet
 • Förbättrar vår koncentrationsförmåga

Vill du veta mer om fördelarna med massage? Då kan du läsa det på Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Kontraindikationer

När du bör avvakta med massage

Feber

Undvik att gå på massage om du har en feber.

Sjukdom

Undvik att gå på massage om du har en sjukdom eller infektion i kroppen.

Allvarliga skador

Undvik att gå på massage om du nyligen har råkat ut för en allvarlig skada eller operation

Mediciner

Undvik att gå på massage om du använder dig av starka mediciner eller läkemedel.

Behandlingssekvens

Hur ofta bör du gå på massage

Många kunder brukar oftast komma in när det är för sent, när problemen redan satt sig. Det är viktigt att ta hand om sig genom att försöka gå regelbundet. Vilket kan variera beroende på vem man är och sina förutsättningar.